L'associació visita el nostres pioners a la jamboree!

El dia 4 d'agots del 2007 representants de l'agrupament escolta galzeran amb membres dels equips associatius d'escoltes catalans (ambit de vegueries, ambit de gestió i relacions exteriors), van viatjar fins a chelmsford (london) per visitar el contingnet català a la 21 edició de la jamboree mundial de l'escoltisme en aques any de centenari. El veguer de baix-valles i el cap d'ambit de vegueries es van dedicar a gaudir d'un dia a la jamboree consultant i experimentant amb els membres dels diferents agrupaments d'escoltes catalans (a.e Galzeran, a.e Can baró, i a.e l'espiga) les diferents histories i experiencies que aquets els hi explicaben.
Durant tot el dia van ser guiats per la cap del A.E galzeran laura trapero que els hi va fer una ruta per tot el territori dela jambore, activitats, exposicions camps de treball i camps base...) fins que a la tarda es van trobar amb la totalitat del contingent.

Un dia especial per no oblidar!