Ernest Benach visita jamboree

El passat 03 d'agost el contingent català del qual forma part l'agrupament escolta galzeran a la jamboree 2007 va rebre la visita del President del Parlament de Catalunya, el molt honorable Ernest Benach, i un grup de parlamentaris representants dels diferents partits politics que el formen i la Presidenta de la Federacio Catalana d'Escoltisme i Guiatge i D'Escoltes Catalans, Marina Gay.Benach va ser rebut pel Contingent Catala desplacat al Jamboree. Acte seguit va acudir a la recepcio official que oferia la Organizacio Mundial del Moviment Escolta el seu Secretari General, Eduardo Missoni.


La comitiva va aprofitar per apropar-se als campaments dels agrupaments Catalans que van anar a la Jamboree, aixi com visitar els pabellons de les diferents federacions estatals que participen en la celebracio del Centenari de l’Escoltisme.

Despres de les visites els membres de l'agrupament van proseguir amb el programa del Jamboree, fent activitats sobre el reciclatge: com fer-lo eficas, com crear musica i com fer de les escombraries una forma d'art i diversio.

Sempre apunt!
Agrupament Escolta Galzeran "jamboree 2007"