Fent Estil.. Jamboree 2007


Aqui tenim el badget d'escoltes catalans que els membres del contingent Català que ha visitat la 21 jamboree mundial portaben com a distintiu.
El fular que acompanya es el fular de la federació catalana d'escoltisme i guiatge representant als membres d'escoltes catalans, Minyons escoltes i acció escolta de catalunya.
Els visitants de la jamboree portaben el fular respectiu de cada cau, el fular de la federació i el fular de particpant de la jamboree.